समाचार

संधीयताको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन

14 Aug, 2019

काठमाडौँ । नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संधीयताको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेको छ ।

संधीयताको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन

Comments

comments

प्रबन्धक

सम्पर्क

Gmail : hsarokar@gmail.com
मध्य-बानेश्वर

Health Sarokar Tv

CopyRight @ 2020 Health Sarokar. All Right Reserved.